Clubinfo

index.4 index.3 index.2

Welkom in de Giraffenclub
Doelstelling
De RCN stelt zich ten doel het toeristisch kamperen in internationaal verband te bevorderen. Onder het motto ‘Kamperen Zonder Grenzen’ propageert de club het bezoek aan kampeerrally’s in Europa maar ook daarbuiten. Hiermee stimuleert de RCN de internationale toeristische uitwisseling en de kontakten tussen de kampeerders van diverse clubs en nationaliteiten. De RCN wil in vrijheid en vriendschap met elkaar kamperen zonder dat club- of landsgrenzen daarvoor een belemmering vormen. Ook de keuze van het kampeermiddel is vrij. Iedere echte kampeerder met tent, vouwwagen, caravan of camper is van harte welkom. De RCN werd opgericht opgericht op 28 januari 1989.
Vereniging zonder winstoogmerk
De RCN is sinds 1989 in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer V 481294. Voor leden is op verzoek een exemplaar van de statuten beschikbaar. Omdat het niet de bedoeling is om winst te maken kunnen allerlei activiteiten voor kostprijs geregeld worden.
Wat zijn rally’s?
Rally’s zijn geen snelheidsproef, maar een ontmoetingsweek of -weekend. Met het woord ‘rally’ wordt dus geen vaardigheids- of snelheidsproef bedoeld. Rally’s zijn vriendschappelijke ontmoetingen tussen kampeerders uit alle windstreken.
Internationale contacten bevorderen
De RCN bevordert de contacten tussen kampeerders in binnen- en buitenland. Zij stelt haar leden in staat om in clubverband deel te nemen aan rally’s, die kampeerclubs binnen en buiten onze landsgrenzen organiseren, onder andere door het publiceren en bekend maken via een rallykalender.
Om iets terug te kunnen doen voor de gastvrije ontvangst bij buitenlandse zusterclubs, organiseert de RCN één of meer keren per jaar een internationaal ontmoetingsweekend in Nederland. Het kleinschalige karakter van de RCN biedt veel mogelijkheden voor persoonlijk contact.
Logo

 Waarom een giraffe?
De giraffe staat in Chinese en Arabische culturen symbool voor vriendschap en contact. Verder verplaatst het dier zich –net als wij met ons kampeermiddel- met gemiddeld 50 km/uur. Een giraffe kan ver kijken en steekt onbevreesd zijn nek uit. Met zeven nekwervels, net als wij. Een giraffe is van verre herkenbaar. En om al deze overeenkomsten met onze kampeerders kozen wij de giraffe als ons herkenningsteken.

 De G.I.R.A.F. staat voor:

Gezelligheid
De sfeer in de Giraffenclub is kleinschalig en uitgesproken gezellig. Gasten en nieuwe leden worden als oude bekenden opgenomen. Mensen moeten zich bij ons welkom voelen, zonder dat daar allerlei regeltjes en verplichtingen aan te pas komen. Deelnemers aan onze Rally’s komen dan ook graag terug.

Informatie
Om leden en bezoekers op de hoogte te houden van activiteiten, van uitnodigingen van zusterclubs en van onze eigen rally’s hebben we onze website: www.rallyclubnederland.nl; ons clubmagazine Contact (5 x per jaar) en onze Nieuwsbrief, waarmee  spoedeisende informatie van, voor en over leden per e-mail aan de leden wordt toegestuurd. Wie geen e-mail heeft krijgt de Nieuwsbrief per post thuisgestuurd.

Rally’s
De Rally Club Nederland organiseert enkele keren per jaar een rally. Ideeën en organisatie zijn in handen van vrijwilligers uit de club. Onze rally’s zijn open en toegankelijk voor leden, introducés en natuurlijk ook voor de leden van kampeerclubs in de landen om ons heen, waar we zelf op bezoek gaan.

De club neemt deel aan internationale overlegorganen, waar onze rally’s en die van andere clubs op elkaar worden afgestemd. Onze rally’s verschijnen dus ook in de clubbladen van bevriende kampeerclubs in de landen om ons heen.

Actief
Leden van de Rally Club Nederland hoeven zich niet te vervelen. Het hele jaar door zijn er rally’s en activiteiten, waar ze welkom zijn of die ze zelf (helpen) organiseren. Een actieve opstelling van leden en bestuur is vanzelfsprekend. Het plezierige is, dat we allerlei talenten kunnen inzetten:  kennis en ervaring met reizen, organiseren en uitvoeren van allerlei ‘klussen’  tijdens onze rally’s, taarten bakken en koffiezetten, het begeleiden van buitenspellen of excursies… 

En natuurlijk administratief en bestuurlijk talent om onze club ‘drijvende’ en ‘op stoom’ te houden.

Feestelijk
Ieder jaar houdt de Rallyclub in januari een Nieuwjaarsbijeenkomst. 
Op iedere Rally ontstaan spontaan feestjes. Er zijn 2 ledenvergaderingen per jaar, waar ook altijd gekampeerd kan worden. 

RCN kampeert het hele jaar door
Afhankelijk van het kampeermiddel en de weersomstandigheden wordt er als het even kan gedurende het gehele jaar individueel of in clubverband gekampeerd. De investeringen in een caravan of kampeerauto zijn vaak zo hoog dat het zonde is om hiermee maar  een paar weken in de zomerperiode op pad te gaan.

In de praktijk komt het er op neer dat de leden van de Rally Club Nederland het gehele jaar met hun kampeermiddel op pad kunnen zijn. De leden van onze Giraffenclub gaan dan ook regelmatig over de grenzen. Velen van ons hebben dan ook veel vrienden en bekenden van verschillende nationaliteiten.

De onder auspiciën van de FICC jaarlijks georganiseerde wereldrally is dan ook een grote happening en een ontmoetingsplaats van vele nationaliteiten van over de gehele wereld. Vrienden van heinde en ver ontmoeten elkaar weer en wisselen ervaringen uit van het afgelopen jaar en maken tevens kennis met het gastland en de nieuwe culturen.

Elk jaar rond Pinksteren bezoeken veel leden de Europarally. De Europarally is in de afgelopen jaren  o.a. in België, Frankrijk, Polen, Kroatië en Slowakije gehouden. Een groeiend aantal leden bezoekt deze rally waar vele nationaliteiten acte de presence geven. Zie ook de fotopagina.

Bent u avontuurlijk van aard en spreekt het bovenstaande u aan vraag eens meer informatie aan en maak eens een internationale rally van nabij mee. Wij verzorgen de aanmelding en bemiddelen bij het overmaken van het inschrijfgeld voor deze rally’s.

Voor alle informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat: secretaris@rallyclubnederland.nl. U kunt ook schrijven aan clubadres: Rally Club Nederland Watersnip 1 3181SR  Rozenburg.

Betalingen
Alle betalingen lopen via bankrekening 45.26.21.119 van de ABN Amro  of IBAN: NL09 ABNA 0452 6211 19 BIC (SWIFT): ABNANL2A t.n.v.  Rally Club Nederland.

Bij betaling vooral de reden van de betaling vermelden, bijvoorbeeld de naam van de rally.

Geef een reactie